Security assessments & audits

U moet kritisch onderzoeken hoe u data beschermt en beveiligt: welke risico’s loopt u? En welke acties moet u ondernemen voor uw IT security? Wij kunnen voor u uitzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn.

Wat houden we onder de loep?

We onderzoeken hoe goed uw 'assets' beschermd zijn:

  • People: werknemers, klanten, leveranciers, bezoekers...
  • Property: alles met een waarde, waaronder ook reputatie en bedrijfskennis
  • Information: databases, digitale code, bedrijfskennis...

Welke audits bieden we aan?

  • 'Threat assessment': We onderzoeken of iets oncontroleerbaars uw assets bedreigt: tsunami, hacking,... Waar zitten uw kwetsbare plekken die -bewust of niet- een bedreiging kunnen vormen voor uw assets?
  • 'Vulnerability assessment':We onderzoeken of iets oncontroleerbaars dreigt: code, software,... daarvoor doen we bijvoorbeeld een test om uit te zoeken hoe moeilijk het is om zonder toestemming aan uw gegevens te geraken.
  • risico-analyse: loopt u risico's die minder impact hebben op het voortbestaan van uw business zoals mankerende procedures, te weinig zorg voor fysieke veiligheid (bv. brandalarmen), kans op verlies of schade, schending van de privacy...?

Een audit voor de GDPR?

Daarvoor kunnen wij zorgen.

Stel uw vraag